Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1% képes leírás: Magyarországi - Tan [3. oldal]
részletek »

Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1%: Magyarországi - Tan [3. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: adoegyszazalek.tlap.hu » Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1%
Keresés
Találatok száma - 53 db
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége - 0389

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége - 0389

A Prabhupáda eltávozása után tanítványai és követői vállalták át mesterük küldetését szerte a világon. Sríla Prabhupáda egyik tanítványának, Sivaráma Szváminak köszönhetően jött létre évek múltán a szerzetesekből és gyülekezeti tagokból felépülő Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK), amely 1989-ben vált hivatalosan bejegyzett egyházzá. Jelenleg a közösség két templom, négy központ, valamint a somogyvámosi Krisna-völgy, Indiai Kulturális Központ és Biofarm révén képviseli Magyarországon a vaisnava filozófiát és kultúrát. A Krisna-hívők által alapított felsőoktatási intézmény a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.

Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség - 0437

Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség - 0437

étezik egy aranyfonal, amely megtört valóságunk labirintusából az Igazság felé vezet. A Lectorium Rosicrucianumnak, az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolájának az a célja, hogy segítsen a keresőknek megtalálni ezt a vezérfonalat, és segítsen élő kapcsolatot teremteni vele.

Magyarországi Metodista Egyház - 0073

Magyarországi Metodista Egyház - 0073

A metodista mozgalom csak vezetője, John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő hatására vált ki az anglikán egyházból és szerveződött önálló egyházzá. A XIX. század elején már 8 millió metodistát tartottak számon. Ma világszerte 108 országban mintegy 70 millió metodista él, főképp az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Dél-Koreában és a közép-afrikai államokban vannak nagyobb közösségek. Az európai kontinensen a XIX. század közepén lendült fel a metodista misszió, Magyarországra 1898-ban érkezett Ausztriából az első metodista prédikátor, Robert Möller személyében. Az első gyülekezetek a Bácskában és Budapesten alakultak meg, s az első világháború kitörésekor már 1000 fő körül volt a taglétszám. A párizsi békekonferencia döntése nyomán az elvesztett területekkel a metodista gyülekezetek zöme is a határokon túlra került, s az egyetlen megmaradt gyülekezetből, Budapestről, gyakorlatilag elölről kezdődött az országos munka. Az egyház erőteljes szociális és gyülekezetépítő szolgálata a két világháború közötti időszakra esik. Nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően milliós nagyságrendben érkeztek metodista segélyszállítmányok az országba a háború utáni nyomorúságos időkben. Ekkor épült, - főleg nemzetközi adományokból, - egy szociális és egészségügyi intézmény Budakeszin, amely 1951-ig, az államosításig folyamatosan működött.

Adó egy százalék - Adó 1% magazin hírek
Bohóc doktorok akcióban
Bohóc doktorok akcióban A Bohócszínház Alapítvány 1996-ban alakult, azzal a céllal, hogy térítés nélkül, ajándékozással egybekötött vidám, játékos programokat szervezzen beteg, sérült gyermekek számára, országosan. A helyszínek a kórházak gyermekosztályai. PÁRNAELLENŐRZÉS van! Akinek szép a párnája, és nincs morzsa az ágyában, ajándékot kap! Ez a hír futótűzként terjed...
Segíts beteg gyerekeken az adód 1%-ával! Támogasd a Bátor Tábor programjait!
Segíts beteg gyerekeken az adód... A Bátor Tábor azzal a küldetéssel jött létre, hogy súlyosan beteg (daganatos,...
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a legrövidebb távolság két ember között
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a... A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány nem pénzért, hanem mosolyokért dolgozik....
Magyarországi Református Egyház - 0066

Magyarországi Református Egyház - 0066

A reformáció magyarországi terjesztésének kezdetektől fogva a legeredményesebb eszköze a prédikáció volt. Vándorprédikátorok járták a vidéket, akik a nép nyelvén hirdették a Szentírás igéit. A XV században feltalált könyvnyomtatást szintén a reformáció terjesztése ügyének szolgálatába állították. Így esett meg, hogy az addig elvont tanító és idegen nyelvű igehirdetés helyett a nemzeti nyelvű igehirdetés addig példátlanul, a mindennapi élet része lett. A XVI. század utolsó évtizedeire a protestáns vallásúak már a lakosság mintegy 80-90 százalékát tették ki. Ez három és fél, négymilliós népességet jelentett. A reformáció magyarországi terjedése éppen a nemzeti nyelvű prédikáció és a magyar nyelvű könyvnyomtatás következtében nagyon markánsan, bizonyos személyekhez is kötődött 1526 után. Ezek a személyek már jelentősebbek voltak az egyszerű vándorprédikátoroknál, külföldi egyetemeken tanult és tapasztalt igehirdetők, mai szóval teológusok voltak. Szavaik hatása mai fogalmakkal szinte leírhatatlan. Kevéssé ismert, hogy Magyarország a XV században Európa egyik leggazdagabb országa volt. A világi és egyházi nagybirtokosok a gyenge királyok alatt csak a maguk érdekeit keresték, a birtokos nemességgel együtt keményen elnyomták a jobbágyságot, sőt a feltörekvő szabad paraszti rétegeket felkeléseik véres leverésével visszasüllyesztették a jobbágyi sorba.

Magyarországi Román Ortodox Egyház - 0293

Magyarországi Román Ortodox Egyház - 0293

Az Úr 2011. esztendejében honlapunkkal elsősorban az ortodox és más keresztény tradícióhoz tartozó testvéreinknek kívánunk szolgálni történelmi, vallási, gyakorlati felvilágosítással és hírekkel a magyar, a magyarországi és az egyetemes ortodoxiával kapcsolatban. Természetesen minden érdeklődő, új ismereteket kedvelő, vagy más valláshoz tartozó felebarátunknak is rendelkezésére kívánunk állni. A bibliográfiával, az elektronikus könyvtárral és a liturgikus szövegekkel, melyeket folyamatosan bővítünk, egy speciálisabb érdeklődést szeretnénk kielégíteni.

Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet - 0217

Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet - 0217

A kezdet az 1920 - as évekhez vezet vissza, amikor a Debrecen környéki falvakban Sándor János missziós munkáját komoly szellemi ébredés követte. Budapesten a II. Világháború idején a Dr. Mézes Zsigmond által vezetett hívő orvoskörből kis önálló közösség fejlődött, amit hivatalosan a Szabadegyházak közé be is jegyeztek. 1966-ban a debreceni és budapesti közösség egyesült. A főleg baptista és református hagyományokat követő közösséget karizmatikus ébredés újította meg 1975-ben. A Szabadegyházak Tanácsa fórumot Dr. Kiss Ferenc nemzetközi hírű orvosprofesszor alapította, aki az igehirdetésben és a gyülekezet megerősödésében éppen olyan otthonosan tevékenykedett, mint az orvosi hivatása terén. A Budapesti Gyülekezetnek nem volt saját imaháza, ezért kezdetben az Ó utcában (Keresztyén Testvér Gyülekezet), majd a Wesselényi utcában (Baptista Közösség) , az Üllői úton (Adventista Közösség) majd pedig a Hőgyes E. utcában ( Magyarországi Unitárius Egyház) folyt az egyházi élet. 1984-ben Isten segítségével Zuglóban egy valamikori vendéglő öreg épületét megvásárolta a közösség. A gyülekezeti otthonnak megfelelő átalakítás és felújítás után 1988-ban meghallgatásra talált a lelki testvérek imádsága. Ünnepélyes légkörű húsvéti istentisztelet keretén belül híveink boldogan vették birtokukba az első Budapesti Imaházunkat ahol egyúttal az országos központi iroda is megtalálható.

Magyarországi Szcientológia Egyház - 0114

Magyarországi Szcientológia Egyház - 0114

A Magyarországi Szcientológia Egyházat 1991 nyarán alapították. Szerves részét képezi a Nemzetközi Szcientológia Egyház szervezetének. Church of Scientology International Tana a Szcientológia alkalmazott vallási filozófia, tanításainak alapja L. Ron Hubbard vallásalapító, Sci-fi regény író, filozófiai műveire épülnek melyek főként az emberi szellemről és elméről tanítanak. A Dianetika és a Szcientológia iránti világméretű igény kielégítésére teljesen újfajta Szcientológia egyházak nyílnak meg a világ nagyvárosaiban. 2004-ben indult útjára az ideális org (organization = szervezet) stratégia, amelynek keretében az összes Szcientológia egyházat ideális Szcientológia egyházzá alakítjuk. Ez egy olyan cél, amelyet L. Ron Hubbard tűzött ki a szcientológusoknak: egy napon olyan egyházakat hozni létre, amelyek azoknak az irányelveknek és annak a technológiának a fizikai megtestesítői, amelyeket a szellemi szabadság eléréséhez biztosított a lények számára. Az ideális org olyan egyház, amely úgy van kialakítva, hogy a Szcientológia vallás szolgáltatásainak teljes körét nyújthassa a híveknek és a közösségnek.

Magyarországi Új Apostoli Egyház - 0592

Magyarországi Új Apostoli Egyház - 0592

A Magyarországi Új Apostoli Egyház 1990-től működik Magyarországon, a Svájci Új Apostoli Egyház által gondozott országokhoz és területekhez tartozik, és 12 gyülekezetet ölel át. A tanításra és a világszerte fennálló szervezetre vonatkozó tájékoztatást a Nemzetközi Új Apostoli Egyház nyújt.

Magyarországi Unitárius Egyház - 0200

Magyarországi Unitárius Egyház - 0200

Az unitárius vallás az európai reformáció legradikálisabb ágából, a szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok) mozgalmából alakult ki a 16. század második felében. Legkiemelkedőbb személyisége, Dávid Ferenc (1510 k.-1579) püspök, főiskolai rektor - az egyházszervező - megnyerte hitének János Zsigmond (ur. 1556-1571) erdélyi (Transylvánia, Ardeal - ma Románia) fejedelmet. Két országgyűlés is (1568, 1571) törvénybe iktatta a vallási türelmet, amely az unitárius, a református, az evangélikus és a katolikus 'bevett' ok mellett kiterjedt az ortodox kereszténységre is. Az unitárius tanokat 1566-ban kezdte hirdetni Dávid Ferenc. Az első - latin nyelvű - kézikönyvük már két évvel később megjelent. 1570 után tanaik Erdély határain túl is elterjedtek. Kolozsvári (Cluj-Napoca) főiskolájuk, gyulafehérvári (Alba Iulia) - utóbb kolozsvári - nyomdájuk, székelykeresztúri (Cristurul Sacuiesc) kollégiumuk (1793) évszázadok alatt magasan képzett értelmiségiek sorát nevelte fel. (Közöttük a világhírű Bartók Bélát - 1881-1945). Közösségi énekeik a protestáns énekköltészet legjavához tartoznak. Időszakos zaklatások (1638, 1716) ellenére az unitáriusság Erdélyben mindvégig, Magyarországon 1848-tól bevett vallásként működött. A múlt században - ma is fennálló - szilárd kapcsolatot építettek ki az amerikai és angol unitárius egyházakkal.

Hirdetés
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - 0358

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - 0358

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - a négy magyarországi történelmi egyház egyike - a honi zsidóság általános képviselője. Legfőbb testülete a közgyűlés, melynek 121 fős tagsága a magyarországi zsinagógák képviselőiből, valamint a rabbikból áll. Négyévente ők választják meg az elnököt, az ügyvezető igazgatót és a vezetőséget. Magyarországon - a különböző becslések szerint - ma több, mint 120 ezer zsidó ember él, legtöbbjük Budapesten. A Szövetséghez mintegy negyven zsinagóga tartozik, ebből a fővárosban lényegében húsz templomkörzetben van rendszeres istentisztelet. Vidéken is egyre több helyen találkozhatunk aktív zsidó vallási és kulturális élettel. A Mazsihisz, a vallási élet fenntartása mellett, fő feladatának tekinti a szociális segítségnyújtás, valamint a hagyományőrző zsidó oktatás megerősítését és kiterjesztését.

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet - 0509

Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet - 0509

A közösség céljai elsősorban: - A keresztény hit felvállalása és bemutatása. - Isten tiszta evangéliuma és tanítása minden korosztály részére. - Eljutni az evangélium segítségével azon szociálisan hátrányos emberekhez, akik önerejükből képtelenek

OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Vallási Közösség - 0303

OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Vallási Közösség - 0303

A Mandir szó jelentése hindu templom, vallási közösség, szellemi iskola. A mi Mandirunk istensége az egyetemes isteni világosság - OM Vishwa Deep Paramatma - inkarnációja, aki közénk született, hogy a világi kötöttségek hálójában szenvedő embertársait elvezesse a valóság isteni tudásának világosságához. A hindu vallás valamennyi élőlény szabadságának figyelembevételét jelenti. Ez az elv nem áll meg az emberi viszonylatoknál, mint az emberi szabadságjog tételei, hanem az állati és növényi létformát is messzemenően figyelembe veszi.

Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje - 0365

Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje - 0365

A Petőfi-téren, a Belvárosi plébániatemplom szomszédságában áll a Nagyboldogasszonynak szentelt ortodox templom, melynek felszentelésétől már több mint kétszáz év telt el. 1997 őszén keresztény diákok, dolgozók, fiatal szülők egy csoportjával azzal az elhatározással ültünk össze a templom hittantermében, hogy munkához látunk, közösen tanulunk, behatóbban megismerkedünk az Úr Jézus tanításával, úgy, ahogyan azt Egyházunk a kezdetektől őrizte és továbbadta a számunkra.

Őskeresztyén Apostoli Egyház - 0152

Őskeresztyén Apostoli Egyház - 0152

Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust és benne bízva hitben járva élje életét. Gyülekezeteinkben szeretetteljes testvéri közösségben kívánunk élni, ahol mindenki szolgál azzal a lelki ajándékkal, amelyet Isten adott néki. Hitünk szerint minden hívő embernek küldetése, hogy megszentelt életével bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és életet formáló hatalmáról.

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége - 0523

Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége - 0523

A tibeti irányultságú Szangye Menlai Gedün, a Gyógyító Buddha Közössége, amely nem tantrikus, és szorosan egyik rendhez sem tartozó világi buddhista közösség. Azon fáradozik, hogy a természetgyógyászat keretében a gyógyító munka tibeti módszerei megkapják az őket megillető helyet.

Szent Margit Anglikán / Episzkopális Egyház - 0183

Szent Margit Anglikán / Episzkopális Egyház - 0183

Az anglikán egyház a XVI. században alakult ki, érdekes módon azonban nem hitbéli okok indokolták létrejövetelét, hanem az a tény, hogy III. Pál pápa nem engedélyezte VIII. Henrik angol király és Aragóniai Katalin házasságának érvénytelenítését. A vallás kiteljesedése és tényleges megalakulása sokkal inkább köthető azonban Thomas Cranmer canterbury érsekhez és I. Erzsébet angol királynőhöz, akinek uralkodása alatt véglegesítették a Book of Common Prayer 39 cikkelyét, amely az anglikán egyház hitvallásának tekinthető. Az anglikán egyház legfőbb kegyura a pápa helyett az angol király, pontosabban jelenleg II. Erzsébet királynő. Ilyen módon az anglikán egyházról elmondható, hogy külsőleg illetve rítusait, liturgiáját tekintve a katolikus, míg tanításait illetően a protestáns egyházakhoz áll közelebb. A papi nőtlenség kérdéskörében is alapvetően a protestáns vallásokhoz sorolható az anglikán egyház: nem követelik meg a cölibátust, sőt női papokat és már püspököt is szenteltek fel. Magyarországon is jelen van az anglikán egyház, méghozzá Budakeszin, a Szent Margit Anglikán Egyház keretében.

Tan Kapuja Buddhista Egyház - 0255

Tan Kapuja Buddhista Egyház - 0255

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991-ben jött létre öt buddhista kisközösség összefogásaként: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Kvanum Zen Iskola, TeKi KaGyü és a Mennyei Trón Öt Elem Rend. Az Egyház még ebben az évben létrehozta felsőoktatási intézményét, a Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, hogy a buddhizmus tanítását és kultúráját felsőfokon képviselje Magyarországon. 2004-ben elvállalta egy közoktatási intézmény, a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola fenntartói feladatait is. Jelenleg az Egyház hét közösségből áll: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Mokusó Zen Ház, A Tan Kapuja Zen Közösség, TeKi KaGyü, Buddhista Vipasszaná Társaság, Mennyei Trón Öt Elem Rend.

Tuti menü