Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1% képes leírás - Adó egy százalék - Adó 1%.tlap.hu
részletek »

Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1% - Adó egy százalék - Adó 1%.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: adoegyszazalek.tlap.hu » Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1%
Keresés
Találatok száma - 53 db
A Metafizikai Hagyomány Egyháza - 0561

A Metafizikai Hagyomány Egyháza - 0561

A metafizikai tradicionalitás megelőzi és meghaladja azt, amit létszemléletnek nevezünk: meghatározója egy egyetemes érvényű és kiterjeszthetőségű létszemléletnek. A metafizikai tradicionalitás az időfeletti eredetű; ősi és kikezdhetetlenül maradandó rendben, tanításban, tanítások összességében és egységében, archaikus kultúrákban, megvalósítási utakban, a vallások lényegi szellemiségében, szakrális művészeti ágak alkotásaiban, szellemi megalapozottságú tudományokban fejeződik ki.

Agapé Gyülekezet - 0262

Agapé Gyülekezet - 0262

Az agapé a Bibliában szereplő görög szó, és a szeretet legmagasabb fokát jelenti. Mindenekelőtt Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét, de azt a magatartást is, amikor a magunk érdekeit háttérbe szorítva egymás javára törekszünk. Ez a szeretet Pál apostol szerint soha nem múlik el. Ez jelenti a valódi értékét minden cselekedetünknek. Nélküle értelmetlennek és üresnek tűnik az életünk. E honlap célja az, hogy tanúskodjon a minket sokféle módon meglátogató isteni szeretetről, és ezzel bátorítson, erőt adjon, reményt és hitet fakasszon az élet mindennapi küzdelmei között. Aki pedig még nem ismeri, annak segítsen abban, hogy megtalálhassa.

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye - 0420

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye - 0420

Az 1620-as években jött létre a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye. Első püspöke Szebasztiánusz püspök volt. Amikor 1690-ben a törökök visszafoglalták Ipeket (Pec) és Szerbia központi területeit, Csernojevics Arzén pátriárka vezetésével a szerbek nagyobb csoportban Magyarországra menekültek. Elsősorban a Duna mentén telepedtek le, így többek között Esztergomban, Komáromban és Győrött alapítottak egyházközségeket. A vérzivataros időkben Szentendre egy rövid ideig a pátriárka lakhelye is volt. A püspökség ekkor még visszakerült Budára. A szerb ortodox egyház csak a második világháború után, budai épületeinek lebombázása után telepedett le végleg Szentendrén, a püspökök hajdani nyári rezidenciáján.

Adó egy százalék - Adó 1% magazin hírek
Bohóc doktorok akcióban
Bohóc doktorok akcióban A Bohócszínház Alapítvány 1996-ban alakult, azzal a céllal, hogy térítés nélkül, ajándékozással egybekötött vidám, játékos programokat szervezzen beteg, sérült gyermekek számára, országosan. A helyszínek a kórházak gyermekosztályai. PÁRNAELLENŐRZÉS van! Akinek szép a párnája, és nincs morzsa az ágyában, ajándékot kap! Ez a hír futótűzként terjed...
Segíts beteg gyerekeken az adód 1%-ával! Támogasd a Bátor Tábor programjait!
Segíts beteg gyerekeken az adód... A Bátor Tábor azzal a küldetéssel jött létre, hogy súlyosan beteg (daganatos,...
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a legrövidebb távolság két ember között
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a... A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány nem pénzért, hanem mosolyokért dolgozik....
Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egy. - 0341

Buddhista Misszió Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egy. - 0341

A Buddhista Misszió, hazánk legrégebbi buddhista egyháza csaknem hatvan éve találkozóhelye mindazoknak, akik a Kelet szent tudásában egyetemes emberi értékeket látnak, és megkísérlik ezeket a kincseket önmagukban is felszínre hozni. A rendszerváltás óta eltelt húsz év során jelentős fejlődésen ment keresztül: saját eszközök nélküli, baráti társaság módjára szerveződő kisközösségből két központtal és stabil anyagi alapokkal rendelkező kisegyházzá nőtte ki magát.

Élő Ige Gyülekezet - 0482

Élő Ige Gyülekezet - 0482

Az Élő Ige Gyülekezet egy budapesti, teljes evangéliumi protestáns gyülekezet, mely 1991-ben alakult a Szabad Keresztény Gyülekezet ifjúsági csoportjából. Közösségünkre talán a legjobban a jó, baráti hangulat jellemző, illetve a rengeteg gyerek... Nagyon szeretjük a (jó hangos, ütős) zenét. Tabera Lahr jóvoltából a zászlózásnak is jó hagyományai vannak a dicsőítés alatt. A gyülekezeti alkalmakon túl is rendszeresen összejövünk. Minden nyáron táborokat szervezünk a fiatalságnak.

Hirdetés
Erdélyi Gyülekezet - 0334

Erdélyi Gyülekezet - 0334

Adója 1 %-ának felajánlásával az Erdélyi Gyülekezet számára (Technikai szám: 0334) támogathatja: - hogy elkészüljön november 1-jére az Erdélyi Halottak Emlékkertje (több ezer emléktábla hellyel és 160 erdélyi személyiség pantheonjával) - hogy erdélyi ökumenikus templom épüljön Budapesten - hogy a gyülekezet folytassa a határon túli magyarság szolgálatát karitatív és kulturális központjában a Reménység Szigetén.

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 0138

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 0138

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség a - világméretben mintegy 500 millió tagot számláló - pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik. Magyarországon a pünkösdi mozgalom előfutárai az első világháborúból hazatérő hadifoglyok és az Amerikából visszajött emigránsok voltak. Az első világháborúban foglyul esett magyar katonák közül néhányan Szentlélekkel megáldott hívőkkel találkoztak fogságuk alatt. A Magyarországi Istengyülekezetek alakuló konferenciája 1928. február 5-től február 9-ig tartott, Kispesten a Villany utca 6. szám alatti központi imateremben.

Ezoterikus Tanok Egyháza - 0547

Ezoterikus Tanok Egyháza - 0547

Egyházunk 1997-ben alakult a Jó Isten akaratából és annak kívánságára. Tekintettel arra, hogy a mai kor emberisége oly módon tért el a helyes iránytól, hogy a nagy zavarodottságból a kiutat nem látja, és már rég nem ismeri az ember eredeti rendeltetését sem. Nem beszélve a helyes útra való visszatérés lehetőségéről.

Forrás Keresztyén Gyülekezet - 0231

Forrás Keresztyén Gyülekezet - 0231

A Forrás Gyülekezet hitéletének alapja a teljes Szentíráson alapuló Hitvallása, valamint a minden keresztény egyház közös hitvallása, az Apostoli Hitvallás. A Forrás Gyülekezetnek bárki tagja lehet, akit a Presbitérium javasol, és aki egy Nyilatkozat aláírásával elfogadja a jelen Szervezeti és Működési Rendet, annak mellékleteivel együtt. A Gyülekezet alkalmain (a testvéri órák kivételével) minden korlátozás nélkül bárki részt vehet, tehát nem csupán a Gyülekezet tagjai. A gyülekezeti fegyelmet a Gyülekezet presbitériuma a bibliai alapelvek szerint gyakorolja. A Gyülekezetből két eset kivételével kizárni senkit sem lehet. A két kivétel: - köztörvényes bűn elkövetése, - a keresztény életvitel súlyos és tartós megsértése, valamint a Hitvallással meg nem egyező tanok hirdetése. Ilyen esetekben a kizáráshoz a presbitérium egyhangú döntése szükséges.

Hirdetés
Golgota Keresztény Gyülekezet - 0578

Golgota Keresztény Gyülekezet - 0578

1990-ben Brian Brodersen pásztor (aki akkor a kaliforniai Vistában működő Calvary Chapel pásztora volt) missziós útra érkezett Jugoszláviába, majd Magyarországra. Az evangelizációs csoporthoz csatlakozott egy magyar pásztor, aki a kommunizmus ideje alatt szolgált, és tevékenysége miatt még a börtönt is megjárta. A tengerentúlról érkező keresztények őszinte hite és a szolgálatuk látható gyümölcsei magukkal ragadták. Isten örömhíre - miszerint a Fiút nem azért küldte, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megtartassék a világ Őáltala - jó talajra hullott. Ez a magyar pásztor hívta az amerikai Calvary gyülekezetben szolgálókat Magyarországra, hogy az ország déli részén, Baján hirdessék az evangéliumot. Hát, így kezdődött... Arra szeretnénk kérni mindazokat, akik a Golgotát tartják a gyülekezetüknek, hogy az adóbevallás kitöltésekor a Golgota Keresztény Gyülekezetet jelöljék meg az 1%-nál. Ez vonatkozik a tanulókra, a nyugdíjasokra, sőt a kisgyermekekre is - egyáltalán nem számít, ha nincs jövedelmed.

Gyémánt Út Buddhista Közösség - 0042

Gyémánt Út Buddhista Közösség - 0042

1988-tól Láma Ole Nydahl évente látogatott hazánkba. Nagyvárosainkban előadásokat és Becskén kurzusokat tart. 1990 után egymás után alakulnak az elő Gyémánt Út központok. A magyarországi buddhizmus Európa más országait tekintve mélyebb gyökerekkel rendelkezik. Az elkötelezett keletkutatóknak köszönhetően szinte hazaérkezett a buddhizmus terjedésének új hulláma. Körösi Csoma Sándor világszínvonalú munkája nem csak az Brit Tudományos Akadémiát gyarapította. Már a II. világháború előtt voltak értelmiségi csoportok, akik a buddhizmus filozófiájával és a meditációval ismerkedtek. Európában az elsők között alapították meg 1955-ben a Buddhista Főiskolát, és bizonyos mértékben szintig tűrték és támogatták a magyarországi buddhisták kis csoportját. Az első rend az Arya Maitreya Mandala, amely védőernyője volt az érdeklődőknek. A rendszerváltás után csoportokra szakad és számos új kis egyház képződik a buddhizmus berkein belül, amelyeket tagjaik arányában, Európában egyedüli módon az állam is támogat. XVI. Karmapa két tanítója is érkezik a nyolcvanas években. Munkájuk ma is érezteti hatását.1987-ben érkezki Láma Ngawang, aki Taron, Nógrád megyében meditációs központot alapít és sztúpát emel. A tibeti hagyományos stílus képviselik.

Hetednap Adventista Reformmozgalom - 0451

Hetednap Adventista Reformmozgalom - 0451

A Hetednap Adventista Reformmozgalom egy, az egész világon jelenlévő keresztény egyház magyarországi csoportja. Hitünk a Biblián és csakis a Biblián alapszik. Megalakulásunknak gyökerei a 12 apostolhoz, Jézus tanítványaihoz nyúlnak vissza, a tulajdonképpeni első keresztény egyházhoz, gyülekezethez. Istennek mindig volt egy népe, melyet vezetett, és egyre több világosságban részesített, egyre több igazságot tárt fel előtte. Az idők folyamán ugyanazon tőről nagyon sok egyház jött létre, melyek nagy része kisebb vagy nagyobb mértékben eltért a bibliai alapelvektől és emberek tanítását helyezte előtérbe. De Isten mindig gondoskodott arról, hogy legyen egy nép, mely megtartja 'Isten parancsolatait és Jézus hitét'. A középkorban a valdensek Itália (Piemont) lakatlan hegyvidékein, később a reformátorok, a lutheránusok, kálvinisták, majd a metodisták és a baptisták, s végül 1844-től az adventisták. Magyarországon kis létszámú gyülekezetek vannak országszerte, a világon azonban egyre több lélek fogadja el, és próbálja életét a Biblia tanításához igazítva élni.

Hetednapi Adventista Egyház - 0248

Hetednapi Adventista Egyház - 0248

A hetednapi adventisták olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára alapozzák hitüket. Az egyház minden hitelve megtalálható a Szentírásban. Legfőképpen hiszünk a hit általi megigazulásban Jézus Krisztus által. A Hetednapi Adventista Egyház a protestáns reformációig vezeti vissza történetét. Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek Jézus Krisztus második eljövetelében, erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hiték, hogy a hét hetedik napja a szombat.

Hit Gyülekezete - 0279

Hit Gyülekezete - 0279

A Hit Gyülekezete a keresztény pünkösdi-karizmatikus ébredés része, Magyarország negyedik legnagyobb egyháza. A Gyülekezet vezető lelkésze Németh Sándor. Minden vasárnap élő istentisztelet közvetítés a Magyar ATV-n Vidám Vasárnap címmel.

Isten Egyháza - 0190

Isten Egyháza - 0190

Isten Egyháza egy keresztény mozgalom, amely arra kívánja felhívni az emberek figyelmét, hogy Isten népébe beleszületik mindenki, aki elfogadva az Úr Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet, megtér. Ezért érezzük egynek magunkat minden újjászületett hívő emberrel - bármely felekezetbe tartozzon is. Ezért nem valljuk, hogy mi lennénk egyedül az igazi keresztények, hanem Jézus - az egész világot átfogó - Egyháza egy részének tekintjük magunkat. Az Isten Egyháza mozgalomhoz tartozó helyi gyülekezetekben nincsen tagfelvétel vagy tagnyilvántartás, mert hisszük, hogy minden újjászületett ember automatikusan Isten Anyaszentegyházához tartozik. Így a gyülekezeteinkbe tartozók nem felekezeti módon kapcsolódnak egybe, hanem azon közös felfogás alapján, hogy Isten már megteremtette minden újjászületett ember lelki egységét. Nem viselünk más nevet sem, mint ezt, amit az első keresztények használtak Isten népe megnevezésére. Őrizkedünk attól is, hogy korlátot jelentő hitelvek felállításával elkülönítsük magunkat a többi kereszténytől.

Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház - 0585

Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház - 0585

Isten gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház: Imádság háza gyülekezete - Mert úgy szerette Isten e világot,hogy az ő egyszülött Fiát adta,hogy valaki hiszen ő benne,el ne vesszen,hanem örök élete legyen.

Keresztény Advent Közösség - 0080

Keresztény Advent Közösség - 0080

Az újjászületett, megszentelődés útján járó, a Krisztusban egy akaraton lévő hívő nép alkotja az egyházat (Mt. 16:16-18; 18:19-20; I. Kor. 1:1-2). A bibliai értelemben vett egyház nagyon egyszerű, természetes, de ugyanakkor erős közösség. A Krisztus Igéjében és áldozatában való hit az egyéni, a nemi és a nemzetiségi különbségek ellenére is szoros egységbe vonja őket (Jn. 17:8, 17, 19-21; Gal. 3:26-28). Ez a különleges egység csak addig és annyiban tartható fenn, ameddig és amennyiben az egyház a Krisztus által rendelt megfelelő előkészítés, illetve a valódi megtérés nyomán keresztel (Mt. 28:19) és az egyházfegyelmet is gyakorolja, vagyis elbocsátja a keresztény közösség kötelékéből azokat, akik az intések és kérlelések ellenére is ragaszkodnak valamely Krisztus Igéjével nyilvánvalóan ellentétes elmélethez vagy gyakorlathoz (Mt. 28:19; Mt. 18:15-18). Így kevesebb konkolyt tud szórni az ellenség a gyülekezetbe és szüntelen támadásai ellenére és közepette is megőrizhető a gyülekezet tanbeli és lelkületbeli egysége, valamint az erkölcsi színvonala (Mt. 13:25; Ef. 4:3). Hatalmas munka van bízva az egyházra: Krisztus evangéliumhirdető és lélekmentő munkáját kell folytatnia (Jn. 17:18). Ezért az egyházban szükség van szervezetre, a munkavégzés összehangolására, valamint egymás szeretetben való támogatására, lelki növekedésének az előmozdítására.

Tuti menü